Hålllbar tillväxt för företag och destinationer!

Sverige har en jättepotential att utvecklas som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil. Vi har också bra förutsättningar för möten och evenemang, kunskap om målgrupper och marknader, ett växande miljökunnande och en enorm energi hos företagare och anställda.

Besöksnäringen har redan vuxit sig större än någon kunde ana bara tio-femton är tillbaka i tiden. Och kanske är det denna tillväxt som skapat självförtroende och en stark vilja i näringen att komma ännu längre. 

Läs mer om Strategi2020
Filmen om svensk besöksnäring 2018© 2010-2011 Nationell strategi för svensk besöksnäring kontakt@strategi2020.se