2015-2016
Från maj 2015-april 2016 är svensk besöksnäring på turné.  Svensk Turism, Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör tillsammans med regioner och kommuner  genom detta initiativ en gemensam kraftsamling för att stimulera till ökat samarbete mellan näringsliv, kommuner och regioner i syfte att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Målgruppen är  företagare, politiker, tjänstemän och offentliga aktörer.

2015

18-19 mars 
Premiär för den nya mötesplatsen Svensk Besöksnäringskongress i Göteborg. Det är där och då som hela näringen kraftsamlar och lägger ut kursen för framtiden. Mer information på www.besoksnaringskongress.se 

2014

23-24 oktober
Svensk Turism AB deltar i Regionala nätverket för turisms återkommande möte för gemensamma diskussioner om näringens utveckling. 

16 oktober
Svensk Turism AB deltar i Tillväxtverkets "Konferens med fokus hållbar destinationsutveckling".

30 september
Svensk Turism AB medverkar i Riksförbundet Sveriges Museers visionsarbete i Norrköping som en del i det strategiska arbetet för kulturen som reseanledning. 

23-24 september
Svensk Turism deltar i kongressen"The impact of Culture" i Umeå som ett led i arbetet med att utveckla samarbeten med kulturella och kreativa näringar för att utveckla och tillgängligöra dessa för svenska och utländska besökare och arbeta mer strategiskt med kulturen som reseanledning. 

1 juli
Svensk Turism AB arrangerar seminariet "Fördubblad besöksnäring - Sveriges nästa kassako?" under Almedalsveckan i Visby. Tid: 1 juli kl 12.45-14.00. Plats: Vinoteket, Strandgatan 20. 

2011
14 februari
Lansering av Svensk Destinationsutveckling AB - det destinationsbolag som föreslås, och vars verksamhetsmodell presenteras, i strategin.

1-2 februari

Besöksnäringens Ledarforum, Kolmården. En konferens för ledare och beslutsfattare inom besöksnäringen, där den nationella strategin kommer att vara en av konferensens huvudteman.

jan-mars
Strategin föredras vid flera regionala konferenser runt om i landet.

2010
7 december
Lansering av strategin i ny tappning – webbsida, ny layout och en lättillgänglig populärversion!

16 november
Den nationella strategin föredras för representanter för besöksnäringen vid ett möte på Näringsdepartementet.
 
11 november
Den nationella strategin föredras för Sveriges landshövdingar.
 
27 oktober
Den nationella strategin föredras vid FörTurs Destinationssdag i Stockholm/Arlanda.
 
20 oktober
Den nationella strategin föredras för representanter för besöksnäringen vid Mittuniversitetet i Östersund.© 2010-2011 Nationell strategi för svensk besöksnäring kontakt@strategi2020.se