Här finns vårt material

Här kan du ladda ned Nationell strategi för besöksnäringen – hållbar tillväxt för företag och destinationer som finns i två versioner – ett ”huvuddokument” och en kortare ”populärversion”. Här hittar du även Halvtidsanalys "Nationell strategi för svensk besöksnäring".


Ladda hem Strategidokumentet som PDF
Ladda hem Populärversionen som PDF
Ladda hem Halvtidsanalys Nationell strategi för svensk besöksnäring© 2010-2011 Nationell strategi för svensk besöksnäring kontakt@strategi2020.se