Svensk Turism AB lämnar remissyttrande över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet

Som ett led i det fortsatta arbetet med Nationell strategi för svensk besöksnäring kommer infrastruktur med avseende på besöksnäringen att utgöra en del av den utvecklade strategin. En grupp har tillsatts och arbetet med dessa frågor har påbörjats. Som ett steg i detta arbete har Svensk Turism lämnat ett remissyttrande över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014–2025 där behovet av att turism och besöksnäring finns med i den nationella åtgärdsplaneringen tydliggörs.Ta del av Svensk Turism AB:s remissyttrande »

© 2010-2011 Nationell strategi för svensk besöksnäring kontakt@strategi2020.se