Sammanfattning - inventering Nationell strategi för svensk besöksnäring

2010 lanserades Nationell strategi för svensk besöksnäring med visionen att genom hållbar utveckling fördubbla omsättningen och exportvärdet inom svensk besöksnäring på tio år. Under 2013/2014 genomförde Svensk Turism AB en inventering av pågående utvecklingsprojekt, regionala strategiarbeten samt utmaningar kopplade till den fortsatta utvecklingen mot visionen 2020. Inventeringen baserades på ett 60-tal intervjuer, en enkätundersökning samt ett antal rapporter och seminarier. Inventering i sin helhet utgör arbetsmaterial för Svensk Turism som huvudman för strategin.  Här följer en sammanfattning av rapporten samt en översikt av prioriterade insatser 2015. 


Sammanfattning - inventering Nationell strategi för svensk besöksnäring »

© 2010-2011 Nationell strategi för svensk besöksnäring kontakt@strategi2020.se